Ga naar de inhoud

Vijf pijlers

Het monitoren van transacties door TMNL kan alleen door intensieve samenwerking met de banken en ketenpartners zoals de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) en het Anti Money Laundering Centre (AMLC).

Zorgdragen voor veilige data, het waarborgen van de privacy en het verantwoord gebruik van modellen is voor TMNL van het hoogste belang. Daarbij biedt diverse wetgeving een belangrijke en noodzakelijke leidraad.

Meer weten over deze vijf pijlers van TMNL?

Samenwerking

Het succes van TMNL staat of valt bij de mate van samenwerking met de verschillende banken om ongebruikelijke transacties te detecteren. Daarnaast werkt TMNL samen met ketenpartners zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) en het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Hierdoor kan nog gerichter naar witwassen worden gezocht en effectiever worden omgegaan met publieke middelen.
TMNL Samenwerking

De wet

Met TMNL willen banken een betere invulling geven aan hun rol als poortwachter. Deze rol is hen toegekend vanuit de Wwft. TMNL is in 2020 gestart met activiteiten die binnen de huidige wettelijke kaders passen. De huidige Wwft moet echter op een aantal punten aangepast worden om TMNL de juiste juridische grondslag te bieden voor de toekomst. Het kabinet heeft het wetgevingsproces hiervoor inmiddels in gang gezet, als onderdeel van het Plan van Aanpak Witwassen, dat in 2019 is gepresenteerd door de Minister van Financiën en Minister van Justitie en Veiligheid.
TMNL De Wet

Privacy

TMNL gebruikt alleen strikt noodzakelijke gegevens voor de monitoring van ongebruikelijke transacties. Daarnaast past TMNL pseudonimisering van privacygevoelige data toe, zodat gegevens niet te herleiden zijn naar klanten. Uiteraard verwerkt TMNL persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Momenteel monitort TMNL alleen transacties van zakelijke klanten.
TMNL Privacy

Veilige data

Deelnemende banken delen hun transactie- en klantgegevens alleen met TMNL en niet met elkaar. Ook zijn er IT-beveiligingsmaatregelen volgens de hoogste normen getroffen om de gegevens te beschermen, die worden gecontroleerd door onafhankelijke partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pseudonimisering, dataencryptie en toegangsbeveiliging. Alleen medewerkers die de data nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie hebben toegang.
TMNL Veilige Data

Verantwoord gebruik van modellen

Bij het monitoren van mogelijk ongebruikelijke transacties maakt TMNL gebruik van modellen. Deze modellen worden doelmatig en verantwoord ingezet, waarbij risico’s op bijvoorbeeld discriminatie worden uitgesloten. Daarbij wordt een speciale commissie met daarin onafhankelijke experts en vertegenwoordigers van de deelnemende banken betrokken.
TMNL Modellen