Ga naar de inhoud

Op dit moment wordt in Nederland naar schatting jaarlijks zestien miljard euro witgewassen door criminelen, waarvan slechts twee procent daadwerkelijk in beslag wordt genomen. Dit kan en moet beter.

Banken doen er daarom alles aan om hun rol hierbij zo goed mogelijk in te vullen. Dit is de reden dat de vijf Nederlandse banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank samen Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben opgericht.
Wat doet TMNL?

Wat doet TMNL?

TMNL brengt transactiegegevens van verschillende banken bij elkaar en legt daar betekenisvolle verbanden tussen. Deze verbanden zorgen voor nieuwe inzichten op het gebied van mogelijk witwassen en terrorismefinanciering. TMNL zorgt ervoor dat banken beter in staat zijn om mogelijk ongebruikelijke transacties te detecteren en dat er patronen blootgelegd kunnen worden die anders niet zouden opvallen. Hierdoor kunnen opsporingsdiensten witwassen effectiever aanpakken, worden publieke middelen efficiënter ingezet én krijgen criminelen minder bewegingsruimte.

TMNL Banken netwerk

Banken monitoren transacties al vele jaren. Wat doet TMNL anders?

Banken vormen vanuit de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een belangrijke schakel in de strijd en kunnen zo een wezenlijke bijdrage leveren aan het effectiever maken van de bestrijdingsketen. Tot voor kort zochten banken mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen individueel en stuurden ongebruikelijke transacties naar de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). De FIU onderzoekt deze transacties verder en stuurt ze waar nodig door naar de opsporingsdiensten. Maar individuele banken hebben beperkt zicht op mogelijk ongebruikelijke transactiestromen, omdat criminelen deze vaak spreiden over verschillende banken.
Een nog intensievere samenwerking tussen banken is een belangrijk onderdeel van een effectievere aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, en dat is precies wat TMNL beoogt.

Over TMNL

Over ons

Transactie Monitoring Nederland B.V. (TMNL) is op 10 juli 2020 opgericht door de vijf banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank.

De bouw en ontwikkeling van TMNL gebeurt gefaseerd. In de eerste anderhalf tot twee jaar richt TMNL zich op het bouwen en ontwikkelen van een platform om een belangrijk deel van het zakelijk betalingsverkeer van de oprichtende banken in gezamenlijkheid te kunnen analyseren op mogelijk ongebruikelijke transacties.

TMNL wordt geleid door CEO Norbert Siegers. Siegers, met als laatste rol IT lead Commercial Banking bij ABN AMRO, brengt ruim 25 jaar ervaring met zich mee in banking en payments. De overige ervaren MT-leden zijn ook afkomstig van de diverse oprichtende banken: zo is AML Analytics Manager Lucian Baghiuc voormalig ING tech expert, Chief Risk & Administrative Officer, Lars Roodenburg, voormalig Legal expert bij ING en is Chief Technology Officer Rob Keevil a.i. voormalig ING Data Analytics Platform Lead. Naast het MT bestaat TMNL uit een divers, ambitieus en kundig team van medewerkers, dat nog steeds groeiende is.

Bij TMNL is maatschappelijke verantwoordelijkheid, constante nieuwsgierigheid, moedige keuzes maken en samen leren en groeien erg belangrijk. TMNL heeft een sterk cultureel fundament gebaseerd op ethiek, het verwelkomen van alle achtergronden, persoonlijkheden en meningen, eerlijkheid en kwetsbaarheid in onze interacties en het constant experimenteren. Op deze manier bereiken we niet alleen de voorsprong en kwaliteit in ons werk waar we naar streven, maar ook langdurige maatschappelijke verandering door het duurzaam bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.