Ga naar de inhoud

Het succes van TMNL staat of valt bij de mate van samenwerking met de verschillende banken om ongebruikelijke transacties te detecteren. Daarnaast werkt TMNL samen met ketenpartners zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) en het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Hierdoor kan nog gerichter naar witwassen worden gezocht en effectiever worden omgegaan met publieke middelen.

Welke banken hebben TMNL opgericht en waarom?

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting zestien miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Geld dat is verkregen door mensenhandel, drugshandel en fraude. Banken hebben als poortwachters van het financiële systeem een belangrijke rol in de detectie van witwasrisico’s, maar er zijn grenzen aan wat de individuele banken kunnen zien omdat witwasnetwerken vaak verspreid zijn over meerdere banken. Dit complexe maatschappelijke probleem vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarom hebben vijf Nederlandse banken hun krachten gebundeld onder de naam Transactie Monitoring Nederland, ook wel TMNL. Samen gaan zij de strijd aan tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Werkt TMNL samen met publieke partijen?

Ja, om de effectiviteit te vergroten is het cruciaal dat de ketenpartijen informatie met elkaar delen en zorgvuldig samenwerken. Want alleen door nauwe samenwerking kunnen we binnen de kaders van de wet criminelen voorblijven. TMNL kan hier een centrale en actieve rol in spelen, door experts van publieke partijen te verbinden met experts binnen TMNL en banken.

Hoe werkt TMNL samen met de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland)?

De FIU-Nederland is een belangrijke partner van TMNL. Samen met de experts van de banken en de experts van de FIU Nederland wordt nauw samengewerkt om bijvoorbeeld risico indicatoren voor witwassen op te stellen. Deze risico indicatoren en kennis op het gebied van de modus operandi van criminelen met betrekking tot witwassen kan TMNL goed gebruiken in de ontwikkelingen van modellen die mogelijke signalen van witwassen kunnen herkennen in de transactiepatronen van de klanten van de banken.

In hoeverre draagt TMNL bij aan de doelen van het Financieel Expertise Centrum (FEC)?

Het FEC heeft als overkoepelend doel om de integriteit van de financiële sector te versterken. Hiertoe bevordert het FEC samenwerking en informatie uitwisseling tussen de publieke en private partners in de keten. TMNL kan gezien worden als een belangrijk privaat initiatief dat bijdraagt aan dezelfde doelstellingen. Vanuit dit private initiatief wordt tevens actief de samenwerking gezocht met diverse FEC partijen, om zodoende de samenwerking verder te versterken.

Wat voor toezicht wordt er op TMNL gehouden?

TMNL staat niet onder direct toezicht van de AFM en/of de DNB, want TMNL is zelf geen financiële instelling. De banken staan uiteraard wel onder toezicht, en zijn met TMNL overeengekomen dat die zich aan de dezelfde regels houden. Vanuit het bankentoezicht is ook actief aandacht voor de oprichting en werking van TMNL.