Privacy statement

Transactie Monitoring Nederland B.V. ,hierna ook te noemen TMNL, is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 78554454.

Dit statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die worden verwerkt door het bezoeken van deze website en door het invullen van het contactformulier op deze website. Het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de kernactiviteiten van Transactie Monitoring Nederland wordt momenteel nog nader uitgewerkt en zal worden gepubliceerd zodra TMNL deze persoonsgegevens daadwerkelijk gaat verwerken.

TMNL hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens websitetoegang en contactformulier

Als u deze website bezoekt, of via het contactformulier op deze website contact opneemt met ons voor het stellen van vragen of met een andere reden, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. TMNL is in dit kader de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wanneer u contact met ons opneemt verwerken wij uw naam, emailadres en inhoud van de communicatie (zoals uw vraag of opmerking) om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken deze gegevens alleen om op de communicatie te reageren en om uw contactverzoek af te handelen. Daarnaast verwerken wij technische gegevens, zoals uw IP-adres, om misbruik van het contactformulier tegen te gaan.

Wij baseren deze verwerking van persoonsgegevens op ons gerechtvaardigd belang om te kunnen communiceren met belanghebbenden (zoals klanten van deelnemende banken en andere geïnteresseerden) over TMNL, en te waarborgen dat deze communicatie effectief verloopt door misbruik zoveel mogelijk te beperken.

Bewaartermijn

Wanneer u met ons contact opneemt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar  zodat wij de communicatie kunnen raadplegen ingeval u opnieuw met ons contact opneemt.

Het gebruik van cookies

TMNL.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookie statement.

Beveiligingsmaatregelen

TMNL heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij maken gebruik van een hostingpartij, waarmee wij afspraken gemaakt hebben over de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Regio verwerkt, met inachtneming van privacywet- en regelgeving.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u een aantal rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Ten eerste heeft u het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens die u vindt onderaan dit privacy statement.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u vindt onderaan dit privacy statement. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht u gebruik willen maken van een van uw rechten, heeft u een klacht over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of heeft u vragen over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website, of schriftelijk met:

TMNL

Wielingstraat 2

1441 ZR te Purmerend

Dit privacy statement is opgesteld op 14 september 2020.
TMNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze pagina te raadplegen. Wanneer wij het privacy statement wijzigen, zullen wij dit kenbaar maken op onze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Statement

De website TMNL.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies:

Sessie cookies
De website TMNL.nl maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met een bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt ook uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Uw rechten
Wanneer wij, of derde partijen, uw persoonsgegevens verwerken door middel van het plaatsen van cookies, heeft u een aantal rechten. Hiervoor verwijzen wij u graag naar ons privacy statement.

Contactgegevens
Mocht u nog vragen hebben over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website, of schriftelijk met:

TMNL

Wielingstraat 2

1441 ZR te Purmerend

 

Dit cookie statement is opgesteld op 14 september 2020.
TMNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit cookie statement. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze pagina te raadplegen. Wanneer wij het cookie statement wijzigen, zullen wij dit kenbaar maken op onze website.