Ga naar de inhoud

Privacy statement

Transactie Monitoring Nederland B.V. ,hierna ook te noemen TMNL, is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 78554454.

Dit statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die worden verwerkt door het bezoeken van deze website en door het invullen van het contactformulier op deze website.

TMNL hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens websitetoegang en contactformulier

Als u deze website bezoekt, of via het contactformulier op deze website contact opneemt met ons voor het stellen van vragen of met een andere reden, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. TMNL is in dit kader de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wanneer u contact met ons opneemt verwerken wij uw naam, emailadres en inhoud van de communicatie (zoals uw vraag of opmerking) om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken deze gegevens alleen om op de communicatie te reageren en om uw contactverzoek af te handelen.

Wij baseren deze verwerking van persoonsgegevens op ons gerechtvaardigd belang om te kunnen communiceren met belanghebbenden (zoals klanten van deelnemende banken en andere geïnteresseerden) over TMNL, en te waarborgen dat deze communicatie effectief verloopt door misbruik zoveel mogelijk te beperken.

Bewaartermijn

Wanneer u met ons contact opneemt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar zodat wij de communicatie kunnen raadplegen ingeval u opnieuw met ons contact opneemt.

Het gebruik van cookies

TMNL.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookie statement.

Beveiligingsmaatregelen

TMNL heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij maken gebruik van een hostingpartij, waarmee wij afspraken gemaakt hebben over de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Regio verwerkt, met inachtneming van privacywet- en regelgeving.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u een aantal rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Ten eerste heeft u het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens die u vindt onderaan dit privacy statement.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u vindt onderaan dit privacy statement. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het contactformulier op de website, of schriftelijk met:

TMNL, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Omval 300
1096 HP Amsterdam

Dit privacy statement is gewijzigd op 16 december 2020.
TMNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze pagina te raadplegen. Wanneer wij het privacy statement wijzigen, zullen wij dit kenbaar maken op onze website.