Ga naar de inhoud

TMNL vult poortwachtersrol banken aan

Vandaag is op het journalistieke platform Follow The Money een artikel (inlog vereist) verschenen over het werk van Transactie Monitoring Nederland. Dit werk zou volgens het artikel in strijd zijn met de wet omdat er sprake zou zijn van uitbesteding van transactiemonitoring. TMNL werpt die conclusie verre van zich.

Er is geen sprake van uitbesteding van transactiemonitoring, zoals het artikel stelt. In het kader van hun poortwachtersrol ligt die taak bij de banken zelf. De banken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de melding van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Het werk van TMNL is aanvullend op de transactiemonitoring van banken en richt zich op geldstromen van criminelen tussen banken, die individuele banken niet kunnen ontdekken. 

TMNL is opgericht door vijf banken om witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan en bij te dragen aan een veiliger samenleving. Zware criminelen bankieren niet bij één enkele bank: ze bouwen complexe financiële netwerken op om hun spoor te verdoezelen en gebruiken daarvoor meerdere bankrekeningen, bij meer dan een bank. 

TMNL heeft sinds 2021 ruim 3.000 testsamples voor verificatie gedeeld met de vijf betrokken banken. Ruim 1.000 daarvan bleek voor de banken zeer bruikbaar en effectief om het doel van financieel-economische risico-identificatie te bereiken. Voor zover ons bekend, zijn ruim 200 gemeld aan de FIU. Het feit dat er ongebruikelijke en verdachte transacties zijn voortgekomen uit deze ‘samples’ toont aan dat TMNL in de testfase al waardevol is. 

TMNL maakt hierbij gericht en proportioneel gebruik van data van de betrokken banken. Voor banken is het van groot belang om rekening te houden met de privacy van klanten; daarom maakt TMNL voor haar doel gebruik van gepseudonimiseerde data.Het gaat hierbij uitsluitend om transacties van mkb-bedrijven met een omzet tot 250 miljoen euro per jaar. 

Op dit moment onderzoeken TMNL, haar stakeholders en aandeelhouders zorgvuldig wat de nieuwe Europese wetgeving betekent voor het werk van TMNL en de mogelijkheden die de nieuwe Europese antiwitwaswetgeving vanaf juli 2027 gaat bieden. Zij gaan daarbij na welke diensten vanuit TMNL kunnen bijdragen aan een effectievere gezamenlijke aanpak van het bestrijden van witwassen en hoe de opgedane kennis, ervaring en investeringen daarbij optimaal kunnen worden benut.