Ga naar de inhoud

TMNL onderzoekt mogelijkheden van nieuwe Europese antiwitwaswetgeving

Banken kunnen gegevens blijven delen van klanten die een hoger risico op witwassen meebrengen of klanten over wie aanvullende informatie moet worden verzameld om te bepalen of zij een hoger risico met zich meebrengen. Bij gegevensdeling zoals door Transactie Monitoring Nederland (TMNL) moet vanaf juli 2027 worden voldaan aan alle eisen van de Europese verordening tegen witwassen (AMLR) die naar verwachting een dezer dagen door het Europees Parlement wordt goedgekeurd. Dit blijkt uit de stukken die demissionaire ministers Van Weyenberg en Yesilgöz op 16 april 2024 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Op dit moment onderzoeken TMNL, haar stakeholders en aandeelhouders zorgvuldig wat de nieuwe Europese wetgeving betekent voor het werk van TMNL en de mogelijkheden die de nieuwe Europese antiwitwaswetgeving vanaf juli 2027 gaat bieden. Zij gaan daarbij na welke diensten vanuit TMNL kunnen bijdragen aan een effectievere gezamenlijke aanpak van het bestrijden van witwassen en hoe de opgedane kennis, ervaring en investeringen daarbij optimaal kunnen worden benut.

Samenwerking

Het is positief dat de nieuwe Europese verordening meer mogelijkheden biedt voor samenwerking in alle Europese landen tussen banken onderling en met publieke partijen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Informatie delen en samenwerking is essentieel om witwassen effectiever aan te pakken. De belangrijkste doelen van de AMLR zijn:

  1. burgers en het financiële systeem beter beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering
  2. en het verbeteren van de organisatie van de nationale anti-witwassystemen.

Doordat de Europese wet de samenwerking bevordert tussen poortwachters onderling en door nauwere samenwerking tussen poortwachters en publieke partijen, kunnen de doelen van de Europese wet beter worden bereikt. 

Achtergrond

Banken zijn poortwachters en spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering; vormen van financiële criminaliteit die de samenleving ontwrichten. Daarvoor monitoren ze de transacties van hun eigen klanten. Om die transactiemonitoring nog effectiever te kunnen maken, zijn vijf banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank) in 2020 begonnen met gezamenlijke transactiemonitoring door Transactiemonitoring Nederland (TMNL). TMNL maakt het mogelijk om ongebruikelijke patronen gespreid over verschillende banken te herkennen. TMNL richt zich op de geldstromen van criminelen tussen banken, die individuele banken niet zelf kunnen ontdekken. Zo kan ons financiële systeem nog veiliger worden gehouden.

TMNL heeft de afgelopen drie jaar verschillende scenario’s uitgetest gericht op onder andere mensenhandel, BTW-fraude en drugs om te valideren of het gezamenlijk monitoren van transacties meer zinvolle signalen oplevert dan wanneer een bank dit alleen doet. De resultaten hiervan zijn zeer waardevol gebleken. Dit geldt zowel voor de banken als voor opsporingsdiensten.