wie is TMNL

Over ons

Vijf banken hebben op 10 juli 2020 Transactie Monitoring Nederland B.V. opgericht, oftewel TMNL. Deze vijf banken zijn:

  • ABN AMRO
  • ING
  • Rabobank
  • Triodos Bank
  • de Volksbank

TMNL richt zich op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer, die banken individueel niet kunnen ontdekken, doordat zij alleen betalingen over de door henzelf geadministreerde bankrekeningen kunnen monitoren. Door hun transactiedata te combineren in TMNL en in gezamenlijkheid te monitoren, is TMNL beter in staat criminele netwerken en geldstromen te detecteren. Daarmee wordt de effectiviteit en kwaliteit van transactiemonitoring verder verhoogd.

De bouw en ontwikkeling van TMNL zal gefaseerd gebeuren. De komende anderhalf tot twee jaar richt TMNL zich op het bouwen en ontwikkelen van een platform om een belangrijk deel van het zakelijk betalingsverkeer van de oprichtende banken in gezamenlijkheid te kunnen analyseren op mogelijk ongebruikelijke transacties.

TMNL wordt op dit moment geleid door Jeroen Rijpkema, ad interim bestuurder van TMNL. Later in 2020 wordt een management team aangesteld, dat leiding zal gaan geven verdere opbouw en ontwikkeling van TMNL. Naar verwachting zullen alle leden van het management team afkomstig zijn van de oprichtende banken. De bestuurder, en op termijn het management team, legt verantwoording af aan de aandeelhouderscommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichtende banken. Daarnaast beslist de aandeelhouderscommissie in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over zaken, die het mandaat van de bestuurder dan wel het management team overstijgen.

Begin september 2020 is TMNL daadwerkelijk gestart met de opbouw van de activiteiten vanuit een kantoorlocatie in Purmerend, uiteraard met inachtname van de RIVM-voorschriften inzake covid-19. Naar verwachting zullen de eerste transactiemonitoringsresultaten in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken kunnen worden teruggemeld.