Wat is TMNL?

(Ook) samen transacties monitoren

TMNL staat voor Transactie Monitoring Nederland. Het is een samenwerkingsverband tussen vijf Nederlandse banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. TMNL is sinds 2020 een zelfstandige B.V. Deze gaat op termijn alle betaaltransacties van deze banken in samenhang monitoren. Het gaat om zo’n 12 miljard per jaar, oftewel 33 miljoen per dag. TMNL zal van start gaan met het monitoren van (alleen) zakelijke betaaltransacties.

TMNL: extra stap

Banken zijn en blijven wettelijk verantwoordelijk voor hun eigen transactiemonitoring. Daar verandert TMNL niets aan. Banken gaan met TMNL wel een stap verder in hun bijdrage aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering: samen zoeken naar patronen in transacties die kunnen wijzen op criminele netwerken of geldstromen. TMNL wordt dus opgezet in aanvulling op de transactiemonitoring van banken op hun eigen transacties. Die gaat gewoon ongewijzigd door. Op termijn zullen ook andere partijen zich bij TMNL kunnen aansluiten voor transactiemonitoring.

Zo werkt TMNL

TMNL gaat in grote lijnen zo werken: alle aangesloten banken versturen hun inkomende en uitgaande betaaltransacties naar TMNL. Die data zijn versleuteld door de banken, zodat persoonsgegevens niet herkenbaar zijn voor TMNL. De medewerkers van TMNL monitoren de transacties in onderlinge samenhang op specifieke criteria. Is er sprake van een mogelijk ongebruikelijke transactie en/of een ongebruikelijk patroon? Als dat zo is, dan geeft TMNL die mogelijk ongebruikelijke transactie(s) terug aan de bank in kwestie ter verdere beoordeling. Als de bank in kwestie op haar beurt de transactie(s) als ongebruikelijk kwalificeert, meldt de bank zelf deze transactie aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). FIU-NL analyseert de transactie verder en bepaalt of de transactie(s) ook verdacht is dan wel of er sprake is van een verdacht transactiepatroon. Zo’n conclusie kan dan weer leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.

Zorgvuldige omgang met data

Net als bij de reguliere transactiemonitoring gaat TMNL zeer zorgvuldig om met de privacy van klanten. Banken delen onderling geen data, de data worden streng versleuteld om privacy-risico’s te beperken en de data worden zwaar beveiligd verstuurd naar TMNL. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste technologieën. De data die banken sturen naar TMNL, worden alleen gebruikt voor monitoring door TMNL.