Waarom TMNL?

Effectiever tegen witwassen en terrorismefinanciering

Een belangrijk doel van TMNL is om banken beter in staat te stellen hun wettelijke en maatschappelijke verplichting uit te voeren. En daarmee succesvol te zijn in het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel. Zodat we als maatschappij effectiever zijn in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Zwart geld wit

In Nederland rouleert jaarlijks naar schatting zo’n 16 miljard euro aan crimineel geld. Geld verkregen door mensenhandel, fraude en drugshandel. Via banktransacties proberen criminelen geld uit de onderwereld naar de bovenwereld te sluizen, en zo zwart geld wit te wassen. Geld dat ook weer gebruikt wordt voor nieuwe criminele activiteiten. Dit alles is een serieus maatschappelijk probleem. Met TMNL willen banken actief bijdragen aan een oplossing. En zo meehelpen aan het voorkomen dat criminaliteit lonend is.

Criminele financiële netwerken

Banken zijn poortwachter van het financiële systeem. Ze hebben een belangrijke wettelijke taak (Wwft) ter bescherming van de integriteit van dat systeem. Daartoe monitort elke bank alle betaaltransacties van haar eigen klanten. Criminele financiële netwerken zijn echter uiterst complex. Criminelen bankieren vaak bij meerdere banken tegelijk. Of springen van bank naar bank naar bank. Ze doen er alles aan om hun criminele geldstromen zo goed mogelijk te verhullen.

Samen de puzzel leggen

Een crimineel (financieel) netwerk is vaak een complexe puzzel. En elke bank kan slechts één deel van de puzzel zien, namelijk alleen de transacties over de door de bank zelf geadministreerde rekeningen. In TMNL willen banken samen die puzzel leggen. Samen al hun transacties monitoren. TMNL beoogt een beter en vooral completer zicht te creëren op ongebruikelijke patronen in transacties bij Nederlandse banken. Patronen die kunnen wijzen op criminele geldstromen en dito netwerken. Patronen die pas aan het licht komen bij gezamenlijke monitoring. Zodat de overheid met een nieuw soort gegevens criminele netwerken en geldstromen beter kan opsporen.

Waarom TMNL?

  • sneller, beter en vollediger detecteren van financiële en terrorismefinanciering. Door transactiedata te combineren en gezamenlijk te monitoren kunnen banken signalen opmerken, die een bank individueel niet kan zien;
  • vergroten van de bruikbaarheid van meldingen van ongebruikelijke transacties. Zodat identificatie vaker en sneller kan leiden tot opsporing, vervolging en veroordeling;
  • bijdragen aan het optimaliseren van de inzet tussen private en publieke middelen in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.