De Wet: veelgestelde vragen

Hoe werkt TMNL samen met de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland)?

De FIU is een belangrijke partner voor TMNL. Samen met de experts van de banken en de experts van de FIU wordt nauwe samengewerkt om bijvoorbeeld risico indicatoren voor witwassen op te stellen. Deze risico indicatoren en kennis op het gebied van de modus operandi van criminelen met betrekking tot witwassen kan TMNL goed gebruiken in de ontwikkelingen van modellen die mogelijke signalen van witwassen kunnen herkennen in de transactiepatronen van de klanten van de banken.

Werkt TMNL samen met publieke partijen?

Ja, om de effectiviteit te vergroten is het cruciaal dat de ketenpartijen informatie met elkaar delen en zorgvuldig samenwerken. Want alleen door nauwe samenwerking kunnen we binnen de kaders van de wet criminelen voorblijven. TMNL kan hier een centrale en actieve rol in spelen, door experts van publieke partijen te verbinden met experts binnen TMNL en banken

Welke banken hebben TMNL opgericht en waarom?

TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Met TMNL gaan banken hun betalingstransacties in samenhang monitoren op signalen die mogelijk kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering.

In hoeverre draagt TMNL bij aan de doelen van het Financieel Expertise Centrum (FEC)?

Het FEC heeft als overkoepelend doel om de integriteit van de financiële sector te versterken. Hiertoe bevorderd het FEC samenwerking en informatie uitwisseling tussen de publieke en private partners in de keten. TMNL kan gezien worden als een belangrijk privaat initiatief dat bijdraagt aan dezelfde doelstellingen. Vanuit dit private initiatief wordt tevens actief de samenwerking gezocht met diverse FEC partijen, om zodoende de samenwerking verder te versterken.

Wat voor toezicht wordt er op TMNL gehouden?

TMNL staat in de eerste plaats onder toezicht van haar aandeelhouders, tot op heden de 5 oprichtende banken. De banken bepalen voor TMNL de doelstellingen en randvoorwaarden. Hiervoor is een speciale gebruikersovereenkomst opgesteld. TMNL staat niet onder direct toezicht van de AFM en/of de DNB, want TMNL is zelf geen financiële instelling. De banken staan uiteraard wel onder toezicht, en zijn met TMNL overeengekomen dat die zich aan de dezelfde regels houden. Vanuit het bankentoezicht is ook actief aandacht voor de oprichting en werking van TMNL.