Algemeen: veelgestelde vragen

Welke doelstellingen heeft TMNL?

TMNL heeft drie doelstellingen:

  1. het sneller, beter en vollediger identificeren van witwassen en financiering van terrorisme, en het bijdragen aan het voorkomen daarvan;
  2. de bruikbaarheid van aangeleverde meldingen van ongebruikelijke transacties door gebruikers aan opsporingsdiensten vergroten, zodat identificatie vaker en sneller kan leiden tot opsporing, vervolging en veroordeling; en
  3. het bijdragen aan het optimaliseren van de inzet van private en publieke middelen in de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Wat is de toegevoegde waarde van TMNL?

De meerwaarde zit onder andere in het inzicht in de transacties die bij een individuele bank niet als ongebruikelijk worden beoordeeld, maar die in combinatie met transacties van de betrokken klant bij andere banken, wel degelijk kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Inzicht in transacties van verschillende banken stelt TMNL in staat om dergelijke transacties en mogelijke netwerken te ontdekken. Door verbanden te leggen tussen transacties van verschillende banken, kunnen criminele geldstromen en netwerken beter, sneller en vollediger geïdentificeerd worden.

Waarom is TMNL opgericht?

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting zestien miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Geld dat is verkregen door mensenhandel, drugshandel en fraude. Banken hebben als poortwachters van het financiële systeem een belangrijke rol in de detectie van witwasrisico’s, maar er zijn grenzen aan wat de individuele banken kunnen zien omdat witwasnetwerken vaak verspreid zijn over meerdere banken. Dit complexe maatschappelijke probleem vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarom hebben vijf Nederlandse banken hun krachten gebundeld onder de naam Transactie Monitoring Nederland, ook wel TMNL. Samen gaan zij de strijd aan tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Wat doet TMNL?

De deelnemende banken leveren versleutelde transactiedata van klanten aan bij TMNL. TMNL zoekt vervolgens naar mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen die voor de individuele banken niet zichtbaar zijn en die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering. Momenteel monitort TMNL alleen transacties van zakelijke klanten.

Wat doet TMNL met mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen?

TMNL detecteert mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen. De alerts die hieruit voortkomen stuurt zij naar de betrokken banken. De banken onderzoeken deze alerts en melden mogelijk ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Nederland. Ook zij onderzoeken de alerts en geeft ze indien nodig door aan de opsporingsdiensten, zoals de politie.

Hoe ziet de toekomst van TMNL eruit?

TMNL wil op termijn met meer financiële instellingen samenwerken en hun transacties monitoren vanuit de ambitie om nog effectiever te zijn in de gezamenlijke strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Wat gaan klanten merken van TMNL?

In principe niets. Banken blijven zelf verantwoordelijk voor zowel (het monitoren van) de transacties als voor de relatie met de klant en nemen zelf contact op bij vragen over een transactie. Het doel is om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zo min mogelijk van impact te laten zijn op de privacy en belangen van klanten.

Wat houdt ‘het monitoren van transacties’ binnen TMNL op grote lijnen in?

Het monitoren van transacties binnen TMNL richt zich, met als basis de transacties van de deelnemende banken, op het detecteren van transacties die mogelijk ongebruikelijk zijn. Denk hierbij aan de omvang of aard van de transactie, of niet passend in het gebruikelijke transactiepatroon van een bepaalde klant. TMNL verstuurt de mogelijk ongebruikelijke transactie als alert naar de individuele bank en de bank bepaalt na gedegen onderzoek of deze transactie gemeld moet worden aan de FIU Nederland als ongebruikelijke transactie.

Is TMNL een manier om kosten te besparen op transactiemonitoring?

De banken richten TMNL niet op uit kostenoverwegingen, maar omdat banken nog effectiever willen bijdragen aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. In de eerste jaren zal TMNL aanzienlijke extra investeringen van de banken vragen, die boven op de huidige kosten komen die iedere bank heeft voor haar eigen transactiemonitoring.

Wanneer is TMNL een succes?

TMNL heeft drie doelstellingen:

  1. het sneller, beter en vollediger identificeren van witwassen en financiering van terrorisme, en het bijdragen aan het voorkomen daarvan;
  2. de bruikbaarheid van aangeleverde meldingen van ongebruikelijke transacties door gebruikers aan opsporingsdiensten vergroten, zodat identificatie vaker en sneller kan leiden tot opsporing, vervolging en veroordeling; en
  3. het bijdragen aan het optimaliseren van de inzet van private en publieke middelen in de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

TMNL is een succes als de doelstellingen bereikt zijn.

Kunnen andere partijen ook deelnemen aan TMNL?

Op de korte termijn richt TMNL zich op de oprichtende banken. Op de langere termijn wordt TMNL gefaseerd opengesteld voor andere financiële instellingen.

Hoe doet men dit elders in de wereld?

Andere landen, maar ook de Europese Unie, kijken met veel belangstelling naar TMNL. Nederlandse banken lopen momenteel voorop in deze ontwikkelingen. In andere landen lopen soortgelijke verkenningen en is er veel interesse in de ervaringen met TMNL.