[fullsize]

Wat doet TMNL?

TMNL brengt transactiegegevens van verschillende banken bij elkaar en legt daar betekenisvolle verbanden tussen. Deze verbanden zorgen voor nieuwe inzichten op het gebied van mogelijk witwassen en terrorismefinanciering. TMNL zorgt ervoor dat banken beter in staat zijn om mogelijk ongebruikelijke transacties te detecteren en dat er patronen blootgelegd kunnen worden die anders niet zouden opvallen. Hierdoor kunnen opsporingsdiensten witwassen effectiever aanpekken, worden publieke middelen efficiënter ingezet en krijgen criminelen minder bewegingsruimte.

Banken monitoren transacties al vele Jaren. Wat doet TMNL anders?
Banken vormen vanuit de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een belangrijke schakel in de strijd en kunnen zo een wezenlijke bijdrage leveren aan het effectiever maken van de bestrijdingsketen. Tot voor kort zochten banken mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen individueel en stuurden ongebruikelijke transacties naar de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). De FIU onderzoekt deze transacties verder en stuurt ze waar nodig door naar de opsporingsdiensten. Maar individuele banken hebben beperkt zicht op mogelijk ongebruikelijke transactiestromen, omdat criminelen deze vaak spreiden over verschillende banken.

Een nog intensievere samenwerking tussen banken is een belangrijk onderdeel van een effectievere aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, en dat is precies wat TMNL beoogt.

Download de TMNL Position Paper